vũ bông hồng: 'Bóng hồng' xinh đẹp trong đội mật vụ Mỹ thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông