vụ án Đinh La Thăng: Bị cáo trong vụ án ông Đinh La Thăng xin giảm nhẹ hình phạt