vòng hoa: Xe khách lùi ra từ quán cơm bị tông vào đuôi, 2 người chết