vòng hoa: Đèn trang trí Tết ở vòng xoay gần nhà thờ Đức Bà bốc cháy