vô ý gây chết người: Video: Mở cửa xe không quan sát, tài xế khiến bà cụ ngã sõng soài giữa đường