Vỡ ống nước sông Đà: Giám định viên nói gì trong phiên tòa xét xử vụ án vỡ đường ống nước Sông Đà?