vợ nắm kinh tế: ‘Phải có tinh thần làm việc như Park Hang-seo đưa VN giành vô địch’