vợ giết chồng: Chồng bóp cổ vợ đến chết trong buồng ngủ