vợ đảm: Vợ chồng Lê Thuý và dàn mẫu 'Next Top' xuất hiện trong lễ đám hỏi của Tuyết Lan sáng nay