vợ chồng trẻ: Hoang mang đưa dấu vết để lại trên ô tô của chồng lên mạng hỏi, vợ trẻ chết sững khi biết 'sừng cao quá đầu'