vợ chồng: Vợ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái lên kế hoạch chém chồng như thế nào?