VNCB: Hôm nay, tuyên án Phạm Công Danh và các đồng phạm