Vinaconex: Hà Nội phá rào chắn ở đoạn đường tranh chấp giữa hai chung cư