VinaCapital - Ba Huân: VinaCapital chính thức chia tay Ba Huân