VinaCapital: VinaCapital chính thức chia tay Ba Huân