Viettel đổi tên: Tập đoàn Viettel thay đổi tên, vốn điều lệ và tổ chức hoạt động