Việt Nam tập hợp đơn kiện Apple: Việt Nam tập hợp đơn kiện Apple vì làm chậm iphone

  • Việt Nam tập hợp đơn kiện Apple vì làm chậm iphone

    Việt Nam tập hợp đơn kiện Apple vì làm chậm iphone

    Ngày 10/1, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Luật sư Trần Mạnh Tùng, thuộc Văn phòng Luật sư Kết Nối – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, đã đâm đơn kiện Apple về việc nhà sản xuất này làm chậm iPhone khi cập nhật phần mềm mới. Văn phòng Luật sư Kết Nối cũng đã lập website batterydown.vn để những người dùng iPhone tại Việt Nam, gặp tình huống tương tự có thể đăng ký để tham gia vụ kiện.