Việt Nam: Hơn nghìn ôtô Thái đổ về Việt Nam trong một tuần