Việt Nam: Hơn 1.500 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã về nước

  • Hơn 1.500 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã về nước

    Hơn 1.500 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã về nước

    Để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, cứ trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách ký quỹ đối với lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, kiên quyết xử lý các trường hợp lao động vi phạm. Các địa phương có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao sẽ bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc.

  • Chiến tranh thương mại 'hút' doanh nghiệp lớn đến Việt Nam?

    Chiến tranh thương mại 'hút' doanh nghiệp lớn đến Việt Nam?

    Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang có thể thúc đẩy Việt Nam trở thành một trong những điểm đến tiếp theo cho các nhà đầu tư, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi với Trung Quốc và chi phí lao động phải chăng.