Viêm phổi: Nguy cơ viêm phổi từ thói quen ngoáy mũi