Video

Video: Xếp hàng xin chữ ở trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) bắt đầu mở cửa cho chữ từ mùng 2, mỗi ngày có cả nghìn người xếp hàng chờ gặp thầy đồ.

Theo Trần Quang (VnExpress.net)