Video >> The Look Vietnam

Video Vũ Ngọc Châm - team Kỳ Duyên lên ngôi Quán quân 'The Look'

Người chiến thắng của "The Look Vietnam" phiên bản "The Hair" đã lộ diện, đó chính là Vũ Ngọc Châm team Kỳ Duyên.

Theo Angus (Trí Thức Trẻ)