Video >> Ông Đinh La Thăng và hàng loạt 'sếp lớn' PVN bị khởi tố

Video: Trịnh Xuân Thanh: 'Bị cáo không muốn đổ lỗi cho cấp dưới'

Trước tòa, Trịnh Xuân Thanh trình bày, nếu nhận được trách nhiệm cho Thuận, Tiến và Đạt mà để họ không vướng lao lý, bị cáo xin nhận tội và trách nhiệm.

Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)