Video

Video Cả một đời ân oán: Nguyên An giả lên mặt làm phách vì về được Vũ gia

Sau khi giả danh thành công thành Nguyên An, Tú liên tục tỏ ra phách lối. Trong khi đó, cả Vũ gia đều vui mừng vì tưởng tìm được cháu gái thất lạc hơn 20 năm.

Theo Cát Lâm - Trọng Huy (Tri Thức Trực Tuyến)