Video

Video: Tiếng la hét thất thanh trong động đất ở Mexico

 

Trận động đất mạnh cấp độ 7,1 rung chuyển miền Trung Mexico ngày 19/9 khiến các tòa nhà đổ sập trước sự hoảng sợ của người dân, hàng nghìn người chạy ra đường để giữ tính mạng.


Video: Tổng hợp