Video

Video Thót tim nhìn lại những khoảnh khắc máy bay bị sét đánh

Máy bay bị sét đánh trúng không lạ trong ngành hàng không nhưng chỉ một số ít trường hợp vô tình được quay phim lại.