Video

Video: Thót tim cảnh người đàn ông cố cứu lồng cá giữa dòng lũ dữ

Người đàn ông vì muốn cứu bè cá nên đã cùng ôm bè cá vật lộn giữa cơn lũ dữ.

Theo Đ. Thịnh (Dân Việt)