Video

Video: Thi thể Nguyễn Hải Dương được đưa về nhà

Nhiều người thân của Nguyễn Hải Dương đã đến Bình Phước từ sáng sớm để nhận thi thể của tử tù sau khi phạm nhân này bị hành án.

Theo P.Dũng - Lê Phong (Nld.com.vn)