Video

Video: Thanh niên bất ngờ lột mũ len của người phụ nữ mặc áo nhà chùa, lộ ra mái tóc dài búi gọn

 

Trong trang phục áo nhà chùa và mũ len, đi chân đất, cùng với đồ nghề đi khất thực, người phụ nữ giả sư đã bị lột mũ bất ngờ.Tin mới hơn