Video

Video: Thâm nhập nhà máy gây ô nhiễm kinh hoàng ở Lạng Sơn

Theo Lê Ngân - Hoàng Anh Tuấn