Video

Video: Tết ông Táo Trung Quốc có khác gì với Việt Nam?

Trung Quốc là quốc gia đón Tết âm lịch giống Việt Nam. Tuy nhiên cúng ông Táo ở Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt từ nguồn gốc đến mâm cỗ.

Theo Trọng Huy - Xuân Lai (Tri Thức Trực Tuyến)