Video

Video: Tâm sự của người mẹ có con gái tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với những quan điểm phi khoa học, phản cảm vẫn đang vươn "vòi bạch tuộc" lôi kéo những người có ít kinh nghiệm sống tham gia, và khiến họ trở nên cuồng tín, coi thường cuộc sống ngoài đời thực. Có con gái tham gia vào tổ chức này, một người mẹ đã tìm tới chúng tôi để chia sẻ tâm sự và bày tỏ sự bất lực trong việc kéo con mình trở về cuộc sống bình thường.

Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)