Video

Video: Tại sao luật mới quy định không giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm?

Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, kể từ 1.1.2018, người nào thực hiện hành vi quan hệ tình dục dù không giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân cũng phạm tội hiếp dâm. Quy định này phù hợp với thực tiễn của xã hội Việt Nam cũng như pháp luật thế giới nhằm hạn chế các vụ hiếp dâm xảy ra, gây mất an ninh trật tự.

Theo Thanh Hương - Anh Sơn (An Ninh Thủ Đô)
Tin mới hơn