Video

Video: Sự cố trao nhầm con tại bệnh viện 6 năm trước ở Ba Vì, Hà Nội

2 nữ hộ sinh trong sự cố trao nhầm trẻ tại khoa Sản, Bệnh viện Ba Vì, Hà Nội cho biết, họ không thể ngờ được lại có tình huống như thế xảy ra, thời điểm xảy ra sự việc cũng đã quá lâu, họ không còn nhớ gì về ca trực ngày hôm ấy.

Theo VTC14