Video

Video: Siêu bão Irma vừa qua, Caribe lại sắp đối phó bão cấp 4

 

Bão Maria, cơn bão lớn thứ ba vào Caribe trong vòng 2 tuần, đã mạnh lên thành bão cấp 4 hôm 18/9 và có thể tăng đến cấp 5 (cao nhất), theo Reuters.