Video

Video: Sau một năm, thế giới nghĩ gì về Tổng thống Mỹ Donald Trump?

BBC phỏng vấn người dân ở 7 thành phố trên thế giới về Tổng thống Mỹ Donald Trump một năm sau khi nhậm chức.

Theo An Hồng (VnExpress.net)