Video

Video: Phỏng vấn nguyên Thứ trưởng Phạm Minh Huân về hệ thống tiền lương

Nguyên Thứ trưởng Phạm Minh Huân cho rằng cải cách tiền lương cán bộ công chức và chế độ BHXH là yêu cầu cấp thiết, nhưng không được nóng vội.

Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)