Video

Video: Phế phẩm cà phê nhuộm bột pin được trộn vào hồ tiêu

Mua 3 tấn phế phẩm cà phê trộn bột pin của bà Loan, nữ giám đốc ở Bình Phước cho trộn vào hồ tiêu để tăng trọng lượng khi bán.