Video

Video: Phát hiện nhiều di vật cổ ở Hoàng Thành Thăng Long

Dưới chân điện Kính Thiên, các nhà khảo cổ phát hiện nền hoa chanh và gạch ngói các thời Lê, Nguyễn, Trần...

Theo Thế Quỳnh (VnExpress.net)