Video

Video phần dẫn dắt của Phan Đăng ở 'Ai là triệu phú'

Buổi ghi hình số đầu tiên của Ai là triệu phú năm 2018 diễn ra vào sáng 19/12.

Theo Quang Đức - Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)