Video >> Ông Đinh La Thăng và hàng loạt 'sếp lớn' PVN bị khởi tố

Video: Ông Đinh La Thăng nói về quy kết lợi ích nhóm của VKS

Khi được tự bào chữa, ông Đinh La Thăng đề nghị cơ quan công tố không đưa các nội dung liên quan đến vụ án, trong đó có việc quy kết lợi ích nhóm.

Theo Tri Thức Trực Tuyến