Video

Video: Nổ kho đạn Lữ đoàn tăng thiết giáp 273

Nhiều tiếng nổ phát ra tại kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đóng tại xã K'Bang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)