Video

Video: Những điểm mới trong đề án cải cách bảo hiểm xã hội

Tăng tuổi nghỉ hưu, mở rộng diện bao phủ, tôn trọng nguyên tắc đóng - hưởng là những nội dung chính trong đề án cải cách Bảo hiểm xã hội đang được Trung ương xem xét.

Theo Duy Anh - Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)