Video

Video Nhịn tiểu quá lâu sẽ bị nổ bàng quang?

Xem xong clip này thì đừng dại mà nhịn tiểu nữa nhé!

Theo Thảo Nào (Trí Thức Trẻ)