Video

Video: Nhà hàng cháy lớn sau tiếng nổ

Khi các chiến sĩ có mặt, ngọn lửa đã bao trùm nhà hàng. Trong lúc cố gắng dập lửa, cứu nhà hàng 2 chiến sĩ bị thương.

Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn