Video

Video: Người nhà Nguyễn Hải Dương có mặt để nhận xác

Người nhà Nguyễn Hải Dương cho biết lúc 3 giờ sáng Dương được ăn bữa cơm cuối cùng trước giờ thi hành án.

Theo Phạm Dũng - Lê Phong (Nld.com.vn)