Video

Video: Người dân Tân Thông Hội đón linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Trước cửa mỗi nhà đều có bàn thờ, di ảnh của anh Sáu.

Theo Ngân Giang (Tri Thức Trực Tuyến)