Video

Video: Nghệ thuật làm thức ăn giả - nền công nghiệp 90 triệu USD ở Nhật Bản

Bản sao các món ăn đặt bên ngoài nhà hàng có thể ấn tượng với bất kỳ ai trong lần đầu đến Nhật Bản. Sự phổ biến khiến mẫu thức ăn trở thành ngành công nghiệp trị giá 90 triệu USD.

Theo Uyên Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)