Video >> Sau Ánh Hào Quang

Video: Nghệ sĩ Việt kể khổ trong Sau ánh hào quang thế nào?

Phía sau ánh hào quang của nghệ sĩ là những câu chuyện không hề hào nhoáng như người ta lầm tưởng.

Theo Duy Hậu - Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)