Video

Video: Minh Hằng gây chú ý vì cằm nhọn bất thường

Minh Hằng luôn bị đặt nghi vấn đã thẩm mỹ vì gương mặt nhọn bất thường.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)