Video

Video: Máy vớt lục bình 2,6 tỷ đồng chạy thử nghiệm

 

Sở Khoa học công nghệ Long An đề xuất tỉnh mua máy vớt lục bình Trung Quốc 2,6 tỷ đồng sau khi máy hơn 3 tỷ đồng thử nghiệm thất bại.