Video >> World Cup 2018

Video: Luka Modric lập siêu phẩm sút xa 24m vào lưới Argentina

Luka Modric thực hiện thành công siêu phẩm sút xa từ khoảng cách 24 m. Caballero dù đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho đại diện Nam Mỹ.

Theo Khải Trần (Tri Thức Trực Tuyến)